Elektrokrajina a.d. Banja Luka

Uspješna instalacija Database serveri za Оracle klasterski sistem sa dijeljenim storage sistemom za Oracle Enterprise Edition plus Real Application Cluster database licencom.