Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”

Uspješno realizovana Instalacija i konfiguracija Cambium Wireless rješenja u lokaciji Trapisti, centralizacija svih resursa preko Wireless mreže, segmentacija VLAN klijenata.